כנס מחולות 1 - אחוזת ראשונים - יוני 2005

סבלנות: יש ללחוץ על החץ ולהמתין מספר דקות עד שהסרט יטען .
לאחר שהפס מתחת לסרט יהפוך כולו לאדום יש ללחוץ שוב על החץ


  פתיחה


  אלונלו


  הנדס אפ


  לטינוס


  מיצעד המשלחות


  מקרנה


  ניו-יורק


  סיגל


  פופקורן


  ריקודי זוגות


  שישו את ירושלים


  בפונדק קטן


  סיום וגביעים


JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com