כנס מחולות 2 - אחוזת ראשונים - יוני 2006

סבלנות: יש ללחוץ על החץ ולהמתין מספר דקות עד שהסרט יטען .
לאחר שהפס מתחת לסרט יהפוך כולו לאדום יש ללחוץ שוב על החץ


  פתיחה ומשלחות


  ניו יורק - מופע משותף לאחוזת ראשונים ונווה חוף


  נערה ממש אוצר


  ריקודי מעגל


  ריקודי מעגל - המשך


JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com