מגדלי הים התיכון - נורדיה

סבלנות: יש ללחוץ על החץ ולהמתין מספר דקות עד שהסרט יטען .
לאחר שהפס מתחת לסרט יהפוך כולו לאדום יש ללחוץ שוב על החץ


  מגדלי הים התיכון נורדיה -מסיבת סילבסטר חלק א 2009-2010 -


  מגדלי הים התיכון נורדיה -מסיבת סילבסטר חלק ב 2009-2010 -


JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com