נווה חוף - יום ירושלים 2006

סבלנות: יש ללחוץ על החץ ולהמתין מספר דקות עד שהסרט יטען .
לאחר שהפס מתחת לסרט יהפוך כולו לאדום יש ללחוץ שוב על החץ


  פתיחה, הכותל ומחרוזת חסידית


  יברכך


  דבקה והשוק בעיר העתיקה


  שישו את ירושלים


  דברי סיום והרקדה


JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com